Πώς να φτιάξω βιογραφικό

Το βιογραφικό αποτελεί επίσημο έγγραφο, το οποίο θα πρέπει να παρουσιάζει ξεκάθαρα τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τα προσόντα σου συνοπτικά. Ένα καλογραμμένο βιογραφικό είναι ένα έγγραφο μιας ή δύο σελίδων που αναφέρει τις σχετικές δεξιότητες και την επαγγελματική εμπειρία.

Θα πρέπει να παρουσιάσεις με τέτοιο τρόπο το βιογραφικό ώστε να τραβήξεις το ενδιαφέρον των υποψήφιων εργοδοτών. Ένα καλό  βιογραφικό είναι το κλειδί για μια επιτυχημένη αναζήτηση εργασίας.   

1. Διάλεξε μια μορφή βιογραφικού προσεκτικά. Στο 99% των περιπτώσεων, σου προτείνω τη χρονολογική μορφή.

2. Πρόσθεσε τόσο τα σωστά στοιχεία επικοινωνίας, όσο και μια επαγγελματική διεύθυνση email και σχετικούς συνδέσμους (π.χ. το προφίλ σου στο LinkedIn ή στο Instagram, το διαδικτυακό χαρτοφυλάκιο, την επαγγελματική ιστοσελίδα κ.λ.π.) 

3. Αναφορικά με την εκπαίδευση, γράψε την ημερομηνία όλων των προηγούμενων σπουδών, συμπεριλαμβανομένων και των επαγγελματικών προσόντων σου. Τοποθέτησέ τα με χρονολογική σειρά, ξεκινώντας από τις πιο πρόσφατες σπουδές. Θυμήσου να συμπεριλάβεις τον τύπο/βαθμό πιστοποίησης και τις ημερομηνίες.  

4. Γράψε μια εντυπωσιακή περίληψη βιογραφικού.  

5. Σχετικά με την εργασιακή εμπειρία, μπορείς να γράψεις επίσης την εργασιακή σου εμπειρία, αφού βεβαιωθείς πως οτιδήποτε αναφέρεις σχετίζεται με την εργασία για την οποία κάνεις αίτηση.

6. Πρόσθεσε τις κατάλληλες δεξιότητες για τη δουλειά. Διατήρησε αυτό το σημαντικό τμήμα, συμπεριλαμβάνοντας μόνο soft και hard skills που απαιτούνται για τη θέση.  

7. Μην ξεχάσεις τις συστατικές επιστολές. Είναι πολύ σημαντικό να συμπεριληφθούν.  

Χτίσε μαζί μου την πιο ισχυρή εικόνα της επιχείρησης σου!!

Web Developer /Web Designer & Social Media Marketer