Η Ιωάννα προσπαθεί πάντοτε να δώσει τον καλύτερό της εαυτό σε κάθε μας συνεργασία. Βασικά της χαρακτηριστικά είναι η αμεσότητα στην επικοινωνία, ο ζήλος και η αγάπη της για αυτό που κάνει.  

www.netndesign.com

Copyright©2023➤dazzling web solutions